FreeRDP
rdpSettings Struct Reference

#include <settings.h>

Collaboration diagram for rdpSettings:

Data Fields

ALIGN64 void * instance
 
UINT64 padding001 [16 - 1]
 
ALIGN64 BOOL ServerMode
 
ALIGN64 UINT32 ShareId
 
ALIGN64 UINT32 PduSource
 
ALIGN64 UINT32 ServerPort
 
ALIGN64 char * ServerHostname
 
ALIGN64 char * Username
 
ALIGN64 char * Password
 
ALIGN64 char * Domain
 
ALIGN64 char * PasswordHash
 
ALIGN64 BOOL WaitForOutputBufferFlush
 
ALIGN64 UINT32 MaxTimeInCheckLoop
 
ALIGN64 char * AcceptedCert
 
ALIGN64 UINT32 AcceptedCertLength
 
ALIGN64 char * UserSpecifiedServerName
 
UINT64 padding0064 [64 - 30]
 
ALIGN64 UINT32 ThreadingFlags
 
UINT64 padding0128 [128 - 65]
 
ALIGN64 UINT32 RdpVersion
 
ALIGN64 UINT32 DesktopWidth
 
ALIGN64 UINT32 DesktopHeight
 
ALIGN64 UINT32 ColorDepth
 
ALIGN64 UINT32 ConnectionType
 
ALIGN64 UINT32 ClientBuild
 
ALIGN64 char * ClientHostname
 
ALIGN64 char * ClientProductId
 
ALIGN64 UINT32 EarlyCapabilityFlags
 
ALIGN64 BOOL NetworkAutoDetect
 
ALIGN64 BOOL SupportAsymetricKeys
 
ALIGN64 BOOL SupportErrorInfoPdu
 
ALIGN64 BOOL SupportStatusInfoPdu
 
ALIGN64 BOOL SupportMonitorLayoutPdu
 
ALIGN64 BOOL SupportGraphicsPipeline
 
ALIGN64 BOOL SupportDynamicTimeZone
 
ALIGN64 BOOL SupportHeartbeatPdu
 
ALIGN64 UINT32 DesktopPhysicalWidth
 
ALIGN64 UINT32 DesktopPhysicalHeight
 
ALIGN64 UINT16 DesktopOrientation
 
ALIGN64 UINT32 DesktopScaleFactor
 
ALIGN64 UINT32 DeviceScaleFactor
 
UINT64 padding0192 [192 - 150]
 
ALIGN64 BOOL UseRdpSecurityLayer
 
ALIGN64 UINT32 EncryptionMethods
 
ALIGN64 UINT32 ExtEncryptionMethods
 
ALIGN64 UINT32 EncryptionLevel
 
ALIGN64 BYTEServerRandom
 
ALIGN64 UINT32 ServerRandomLength
 
ALIGN64 BYTEServerCertificate
 
ALIGN64 UINT32 ServerCertificateLength
 
ALIGN64 BYTEClientRandom
 
ALIGN64 UINT32 ClientRandomLength
 
ALIGN64 BOOL ServerLicenseRequired
 
ALIGN64 char * ServerLicenseCompanyName
 
ALIGN64 UINT32 ServerLicenseProductVersion
 
ALIGN64 char * ServerLicenseProductName
 
ALIGN64 char ** ServerLicenseProductIssuers
 
ALIGN64 UINT32 ServerLicenseProductIssuersCount
 
UINT64 padding0256 [256 - 208]
 
ALIGN64 UINT32 ChannelCount
 
ALIGN64 UINT32 ChannelDefArraySize
 
ALIGN64 CHANNEL_DEFChannelDefArray
 
UINT64 padding0320 [320 - 259]
 
ALIGN64 UINT32 ClusterInfoFlags
 
ALIGN64 UINT32 RedirectedSessionId
 
ALIGN64 BOOL ConsoleSession
 
UINT64 padding0384 [384 - 323]
 
ALIGN64 UINT32 MonitorCount
 
ALIGN64 UINT32 MonitorDefArraySize
 
ALIGN64 rdpMonitorMonitorDefArray
 
ALIGN64 BOOL SpanMonitors
 
ALIGN64 BOOL UseMultimon
 
ALIGN64 BOOL ForceMultimon
 
ALIGN64 UINT32 DesktopPosX
 
ALIGN64 UINT32 DesktopPosY
 
ALIGN64 BOOL ListMonitors
 
ALIGN64 UINT32 * MonitorIds
 
ALIGN64 UINT32 NumMonitorIds
 
ALIGN64 UINT32 MonitorLocalShiftX
 
ALIGN64 UINT32 MonitorLocalShiftY
 
ALIGN64 BOOL HasMonitorAttributes
 
ALIGN64 UINT32 MonitorFlags
 
ALIGN64 UINT32 MonitorAttributeFlags
 
UINT64 padding0448 [448 - 400]
 
UINT64 padding0512 [512 - 448]
 
ALIGN64 UINT32 MultitransportFlags
 
ALIGN64 BOOL SupportMultitransport
 
UINT64 padding0576 [576 - 514]
 
UINT64 padding0640 [640 - 576]
 
ALIGN64 char * AlternateShell
 
ALIGN64 char * ShellWorkingDirectory
 
UINT64 padding0704 [704 - 642]
 
ALIGN64 BOOL AutoLogonEnabled
 
ALIGN64 BOOL CompressionEnabled
 
ALIGN64 BOOL DisableCtrlAltDel
 
ALIGN64 BOOL EnableWindowsKey
 
ALIGN64 BOOL MaximizeShell
 
ALIGN64 BOOL LogonNotify
 
ALIGN64 BOOL LogonErrors
 
ALIGN64 BOOL MouseAttached
 
ALIGN64 BOOL MouseHasWheel
 
ALIGN64 BOOL RemoteConsoleAudio
 
ALIGN64 BOOL AudioPlayback
 
ALIGN64 BOOL AudioCapture
 
ALIGN64 BOOL VideoDisable
 
ALIGN64 BOOL PasswordIsSmartcardPin
 
ALIGN64 BOOL UsingSavedCredentials
 
ALIGN64 BOOL ForceEncryptedCsPdu
 
ALIGN64 BOOL HiDefRemoteApp
 
ALIGN64 UINT32 CompressionLevel
 
UINT64 padding0768 [768 - 722]
 
ALIGN64 BOOL IPv6Enabled
 
ALIGN64 char * ClientAddress
 
ALIGN64 char * ClientDir
 
ALIGN64 UINT32 ClientSessionId
 
UINT64 padding0832 [832 - 772]
 
ALIGN64 BOOL AutoReconnectionEnabled
 
ALIGN64 UINT32 AutoReconnectMaxRetries
 
ALIGN64 ARC_CS_PRIVATE_PACKETClientAutoReconnectCookie
 
ALIGN64 ARC_SC_PRIVATE_PACKETServerAutoReconnectCookie
 
ALIGN64 BOOL PrintReconnectCookie
 
UINT64 padding0896 [896 - 837]
 
ALIGN64 TIME_ZONE_INFORMATIONClientTimeZone
 
ALIGN64 char * DynamicDSTTimeZoneKeyName
 
ALIGN64 BOOL DynamicDaylightTimeDisabled
 
UINT64 padding0960 [960 - 899]
 
ALIGN64 UINT32 PerformanceFlags
 
ALIGN64 BOOL AllowFontSmoothing
 
ALIGN64 BOOL DisableWallpaper
 
ALIGN64 BOOL DisableFullWindowDrag
 
ALIGN64 BOOL DisableMenuAnims
 
ALIGN64 BOOL DisableThemes
 
ALIGN64 BOOL DisableCursorShadow
 
ALIGN64 BOOL DisableCursorBlinking
 
ALIGN64 BOOL AllowDesktopComposition
 
UINT64 padding1024 [1024 - 969]
 
ALIGN64 BOOL RemoteAssistanceMode
 
ALIGN64 char * RemoteAssistanceSessionId
 
ALIGN64 char * RemoteAssistancePassStub
 
ALIGN64 char * RemoteAssistancePassword
 
ALIGN64 char * RemoteAssistanceRCTicket
 
ALIGN64 BOOL EncomspVirtualChannel
 
ALIGN64 BOOL RemdeskVirtualChannel
 
ALIGN64 BOOL LyncRdpMode
 
ALIGN64 BOOL RemoteAssistanceRequestControl
 
UINT64 padding1088 [1088 - 1033]
 
ALIGN64 BOOL TlsSecurity
 
ALIGN64 BOOL NlaSecurity
 
ALIGN64 BOOL RdpSecurity
 
ALIGN64 BOOL ExtSecurity
 
ALIGN64 BOOL Authentication
 
ALIGN64 UINT32 RequestedProtocols
 
ALIGN64 UINT32 SelectedProtocol
 
ALIGN64 UINT32 NegotiationFlags
 
ALIGN64 BOOL NegotiateSecurityLayer
 
ALIGN64 BOOL RestrictedAdminModeRequired
 
ALIGN64 char * AuthenticationServiceClass
 
ALIGN64 BOOL DisableCredentialsDelegation
 
ALIGN64 UINT32 AuthenticationLevel
 
ALIGN64 char * AllowedTlsCiphers
 
ALIGN64 BOOL VmConnectMode
 
ALIGN64 char * NtlmSamFile
 
ALIGN64 BOOL FIPSMode
 
ALIGN64 UINT32 TlsSecLevel
 
ALIGN64 char * SspiModule
 
ALIGN64 UINT16 TLSMinVersion
 
ALIGN64 UINT16 TLSMaxVersion
 
ALIGN64 char * TlsSecretsFile
 
ALIGN64 char * AuthenticationPackageList
 
UINT64 padding1152 [1152 - 1111]
 
ALIGN64 BOOL MstscCookieMode
 
ALIGN64 UINT32 CookieMaxLength
 
ALIGN64 UINT32 PreconnectionId
 
ALIGN64 char * PreconnectionBlob
 
ALIGN64 BOOL SendPreconnectionPdu
 
UINT64 padding1216 [1216 - 1157]
 
ALIGN64 UINT32 RedirectionFlags
 
ALIGN64 char * TargetNetAddress
 
ALIGN64 BYTELoadBalanceInfo
 
ALIGN64 UINT32 LoadBalanceInfoLength
 
ALIGN64 char * RedirectionUsername
 
ALIGN64 char * RedirectionDomain
 
ALIGN64 BYTERedirectionPassword
 
ALIGN64 UINT32 RedirectionPasswordLength
 
ALIGN64 char * RedirectionTargetFQDN
 
ALIGN64 char * RedirectionTargetNetBiosName
 
ALIGN64 BYTERedirectionTsvUrl
 
ALIGN64 UINT32 RedirectionTsvUrlLength
 
ALIGN64 UINT32 TargetNetAddressCount
 
ALIGN64 char ** TargetNetAddresses
 
ALIGN64 UINT32 * TargetNetPorts
 
ALIGN64 char * RedirectionAcceptedCert
 
ALIGN64 UINT32 RedirectionAcceptedCertLength
 
ALIGN64 UINT32 RedirectionPreferType
 
UINT64 padding1280 [1280 - 1234]
 
ALIGN64 BYTEPassword51
 
ALIGN64 UINT32 Password51Length
 
ALIGN64 BOOL SmartcardLogon
 
ALIGN64 BOOL PromptForCredentials
 
UINT64 padding1284 [1285 - 1284]
 
ALIGN64 char * SmartcardCertificate
 
ALIGN64 char * SmartcardPrivateKey
 
UINT64 padding1287 [1288 - 1287]
 
ALIGN64 BOOL SmartcardEmulation
 
ALIGN64 char * Pkcs11Module
 
ALIGN64 char * PkinitAnchors
 
ALIGN64 UINT32 KeySpec
 
ALIGN64 char * CardName
 
ALIGN64 char * ReaderName
 
ALIGN64 char * ContainerName
 
ALIGN64 char * CspName
 
UINT64 padding1344 [1344 - 1296]
 
ALIGN64 char * KerberosKdcUrl
 
ALIGN64 char * KerberosRealm
 
ALIGN64 char * KerberosStartTime
 
ALIGN64 char * KerberosLifeTime
 
ALIGN64 char * KerberosRenewableLifeTime
 
ALIGN64 char * KerberosCache
 
ALIGN64 char * KerberosArmor
 
ALIGN64 char * KerberosKeytab
 
ALIGN64 BOOL KerberosRdgIsProxy
 
UINT64 padding1408 [1408 - 1353]
 
ALIGN64 BOOL IgnoreCertificate
 
ALIGN64 char * CertificateName
 
ALIGN64 char * CertificateFile
 
ALIGN64 char * PrivateKeyFile
 
UINT64 padding1412 [1413 - 1412]
 
ALIGN64 rdpRsaKeyRdpServerRsaKey
 
ALIGN64 rdpCertificate * RdpServerCertificate
 
ALIGN64 BOOL ExternalCertificateManagement
 
ALIGN64 char * CertificateContent
 
ALIGN64 char * PrivateKeyContent
 
UINT64 padding1418 [1419 - 1418]
 
ALIGN64 BOOL AutoAcceptCertificate
 
ALIGN64 BOOL AutoDenyCertificate
 
ALIGN64 char * CertificateAcceptedFingerprints
 
ALIGN64 BOOL CertificateUseKnownHosts
 
ALIGN64 BOOL CertificateCallbackPreferPEM
 
UINT64 padding1472 [1472 - 1424]
 
UINT64 padding1536 [1536 - 1472]
 
ALIGN64 BOOL Workarea
 
ALIGN64 BOOL Fullscreen
 
ALIGN64 UINT32 PercentScreen
 
ALIGN64 BOOL GrabKeyboard
 
ALIGN64 BOOL Decorations
 
ALIGN64 BOOL MouseMotion
 
ALIGN64 char * WindowTitle
 
ALIGN64 UINT64 ParentWindowId
 
UINT64 padding1544 [1545 - 1544]
 
ALIGN64 BOOL AsyncUpdate
 
ALIGN64 BOOL AsyncChannels
 
UINT64 padding1548 [1548 - 1547]
 
ALIGN64 BOOL ToggleFullscreen
 
ALIGN64 char * WmClass
 
ALIGN64 BOOL EmbeddedWindow
 
ALIGN64 BOOL SmartSizing
 
ALIGN64 INT32 XPan
 
ALIGN64 INT32 YPan
 
ALIGN64 UINT32 SmartSizingWidth
 
ALIGN64 UINT32 SmartSizingHeight
 
ALIGN64 BOOL PercentScreenUseWidth
 
ALIGN64 BOOL PercentScreenUseHeight
 
ALIGN64 BOOL DynamicResolutionUpdate
 
ALIGN64 BOOL GrabMouse
 
UINT64 padding1601 [1601 - 1560]
 
ALIGN64 BOOL SoftwareGdi
 
ALIGN64 BOOL LocalConnection
 
ALIGN64 BOOL AuthenticationOnly
 
ALIGN64 BOOL CredentialsFromStdin
 
ALIGN64 BOOL UnmapButtons
 
ALIGN64 BOOL OldLicenseBehaviour
 
ALIGN64 BOOL MouseUseRelativeMove
 
UINT64 padding1664 [1664 - 1608]
 
ALIGN64 char * ComputerName
 
UINT64 padding1728 [1728 - 1665]
 
ALIGN64 char * ConnectionFile
 
ALIGN64 char * AssistanceFile
 
UINT64 padding1792 [1792 - 1730]
 
ALIGN64 char * HomePath
 
ALIGN64 char * ConfigPath
 
ALIGN64 char * CurrentPath
 
UINT64 padding1856 [1856 - 1795]
 
ALIGN64 BOOL DumpRemoteFx
 
ALIGN64 BOOL PlayRemoteFx
 
ALIGN64 char * DumpRemoteFxFile
 
ALIGN64 char * PlayRemoteFxFile
 
ALIGN64 BOOL TransportDump
 
ALIGN64 char * TransportDumpFile
 
ALIGN64 BOOL TransportDumpReplay
 
ALIGN64 BOOL DeactivateClientDecoding
 
UINT64 padding1920 [1920 - 1864]
 
UINT64 padding1984 [1984 - 1920]
 
ALIGN64 UINT32 GatewayUsageMethod
 
ALIGN64 UINT32 GatewayPort
 
ALIGN64 char * GatewayHostname
 
ALIGN64 char * GatewayUsername
 
ALIGN64 char * GatewayPassword
 
ALIGN64 char * GatewayDomain
 
ALIGN64 UINT32 GatewayCredentialsSource
 
ALIGN64 BOOL GatewayUseSameCredentials
 
ALIGN64 BOOL GatewayEnabled
 
ALIGN64 BOOL GatewayBypassLocal
 
ALIGN64 BOOL GatewayRpcTransport
 
ALIGN64 BOOL GatewayHttpTransport
 
ALIGN64 BOOL GatewayUdpTransport
 
ALIGN64 char * GatewayAccessToken
 
ALIGN64 char * GatewayAcceptedCert
 
ALIGN64 UINT32 GatewayAcceptedCertLength
 
ALIGN64 BOOL GatewayHttpUseWebsockets
 
ALIGN64 BOOL GatewayHttpExtAuthSspiNtlm
 
UINT64 padding2015 [2015 - 2002]
 
ALIGN64 UINT32 ProxyType
 
ALIGN64 char * ProxyHostname
 
ALIGN64 UINT16 ProxyPort
 
ALIGN64 char * ProxyUsername
 
ALIGN64 char * ProxyPassword
 
UINT64 padding2112 [2112 - 2020]
 
ALIGN64 BOOL RemoteApplicationMode
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationName
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationIcon
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationProgram
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationFile
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationGuid
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationCmdLine
 
ALIGN64 UINT32 RemoteApplicationExpandCmdLine
 
ALIGN64 UINT32 RemoteApplicationExpandWorkingDir
 
ALIGN64 BOOL DisableRemoteAppCapsCheck
 
ALIGN64 UINT32 RemoteAppNumIconCaches
 
ALIGN64 UINT32 RemoteAppNumIconCacheEntries
 
ALIGN64 BOOL RemoteAppLanguageBarSupported
 
ALIGN64 UINT32 RemoteWndSupportLevel
 
ALIGN64 UINT32 RemoteApplicationSupportLevel
 
ALIGN64 UINT32 RemoteApplicationSupportMask
 
ALIGN64 char * RemoteApplicationWorkingDir
 
UINT64 padding2176 [2176 - 2129]
 
UINT64 padding2240 [2240 - 2176]
 
ALIGN64 BYTEReceivedCapabilities
 
ALIGN64 UINT32 ReceivedCapabilitiesSize
 
ALIGN64 BYTE ** ReceivedCapabilityData
 
ALIGN64 UINT32 * ReceivedCapabilityDataSizes
 
UINT64 padding2304 [2304 - 2244]
 
ALIGN64 UINT32 OsMajorType
 
ALIGN64 UINT32 OsMinorType
 
ALIGN64 BOOL RefreshRect
 
ALIGN64 BOOL SuppressOutput
 
ALIGN64 BOOL FastPathOutput
 
ALIGN64 BOOL SaltedChecksum
 
ALIGN64 BOOL LongCredentialsSupported
 
ALIGN64 BOOL NoBitmapCompressionHeader
 
ALIGN64 BOOL BitmapCompressionDisabled
 
ALIGN64 UINT16 CapsProtocolVersion
 
ALIGN64 UINT16 CapsGeneralCompressionTypes
 
ALIGN64 UINT16 CapsUpdateCapabilityFlag
 
ALIGN64 UINT16 CapsRemoteUnshareFlag
 
ALIGN64 UINT16 CapsGeneralCompressionLevel
 
UINT64 padding2368 [2368 - 2318]
 
ALIGN64 BOOL DesktopResize
 
ALIGN64 BOOL DrawAllowDynamicColorFidelity
 
ALIGN64 BOOL DrawAllowColorSubsampling
 
ALIGN64 BOOL DrawAllowSkipAlpha
 
UINT64 padding2432 [2432 - 2372]
 
ALIGN64 BYTEOrderSupport
 
ALIGN64 BOOL BitmapCacheV3Enabled
 
ALIGN64 BOOL AltSecFrameMarkerSupport
 
ALIGN64 BOOL AllowUnanouncedOrdersFromServer
 
ALIGN64 UINT16 OrderSupportFlags
 
ALIGN64 UINT16 OrderSupportFlagsEx
 
ALIGN64 char * TerminalDescriptor
 
ALIGN64 UINT16 TextANSICodePage
 
UINT64 padding2497 [2497 - 2440]
 
ALIGN64 BOOL BitmapCacheEnabled
 
ALIGN64 UINT32 BitmapCacheVersion
 
ALIGN64 BOOL AllowCacheWaitingList
 
ALIGN64 BOOL BitmapCachePersistEnabled
 
ALIGN64 UINT32 BitmapCacheV2NumCells
 
ALIGN64 BITMAP_CACHE_V2_CELL_INFOBitmapCacheV2CellInfo
 
ALIGN64 char * BitmapCachePersistFile
 
UINT64 padding2560 [2560 - 2504]
 
ALIGN64 UINT32 ColorPointerCacheSize
 
ALIGN64 UINT32 PointerCacheSize
 
UINT64 padding2624 [2622 - 2562]
 
ALIGN64 char * KeyboardRemappingList
 
ALIGN64 UINT32 KeyboardCodePage
 
ALIGN64 UINT32 KeyboardLayout
 
ALIGN64 UINT32 KeyboardType
 
ALIGN64 UINT32 KeyboardSubType
 
ALIGN64 UINT32 KeyboardFunctionKey
 
ALIGN64 char * ImeFileName
 
ALIGN64 BOOL UnicodeInput
 
ALIGN64 BOOL FastPathInput
 
ALIGN64 BOOL MultiTouchInput
 
ALIGN64 BOOL MultiTouchGestures
 
ALIGN64 UINT32 KeyboardHook
 
ALIGN64 BOOL HasHorizontalWheel
 
ALIGN64 BOOL HasExtendedMouseEvent
 
ALIGN64 BOOL SuspendInput
 
UINT64 padding2688 [2688 - 2637]
 
ALIGN64 UINT32 BrushSupportLevel
 
UINT64 padding2752 [2752 - 2689]
 
ALIGN64 UINT32 GlyphSupportLevel
 
ALIGN64 GLYPH_CACHE_DEFINITIONGlyphCache
 
ALIGN64 GLYPH_CACHE_DEFINITIONFragCache
 
UINT64 padding2816 [2816 - 2755]
 
ALIGN64 UINT32 OffscreenSupportLevel
 
ALIGN64 UINT32 OffscreenCacheSize
 
ALIGN64 UINT32 OffscreenCacheEntries
 
UINT64 padding2880 [2880 - 2819]
 
ALIGN64 UINT32 VirtualChannelCompressionFlags
 
ALIGN64 UINT32 VirtualChannelChunkSize
 
UINT64 padding2944 [2944 - 2882]
 
ALIGN64 BOOL SoundBeepsEnabled
 
UINT64 padding3008 [3008 - 2945]
 
UINT64 padding3072 [3072 - 3008]
 
UINT64 padding3136 [3136 - 3072]
 
UINT64 padding3200 [3200 - 3136]
 
UINT64 padding3264 [3264 - 3200]
 
UINT64 padding3328 [3328 - 3264]
 
ALIGN64 UINT32 MultifragMaxRequestSize
 
UINT64 padding3392 [3392 - 3329]
 
ALIGN64 UINT32 LargePointerFlag
 
UINT64 padding3456 [3456 - 3393]
 
ALIGN64 UINT32 CompDeskSupportLevel
 
UINT64 padding3520 [3520 - 3457]
 
ALIGN64 BOOL SurfaceCommandsEnabled
 
ALIGN64 BOOL FrameMarkerCommandEnabled
 
ALIGN64 BOOL SurfaceFrameMarkerEnabled
 
UINT64 padding3584 [3584 - 3523]
 
UINT64 padding3648 [3648 - 3584]
 
ALIGN64 BOOL RemoteFxOnly
 
ALIGN64 BOOL RemoteFxCodec
 
ALIGN64 UINT32 RemoteFxCodecId
 
ALIGN64 UINT32 RemoteFxCodecMode
 
ALIGN64 BOOL RemoteFxImageCodec
 
ALIGN64 UINT32 RemoteFxCaptureFlags
 
UINT64 padding3712 [3712 - 3654]
 
ALIGN64 BOOL NSCodec
 
ALIGN64 UINT32 NSCodecId
 
ALIGN64 UINT32 FrameAcknowledge
 
ALIGN64 UINT32 NSCodecColorLossLevel
 
ALIGN64 BOOL NSCodecAllowSubsampling
 
ALIGN64 BOOL NSCodecAllowDynamicColorFidelity
 
UINT64 padding3776 [3776 - 3718]
 
ALIGN64 BOOL JpegCodec
 
ALIGN64 UINT32 JpegCodecId
 
ALIGN64 UINT32 JpegQuality
 
UINT64 padding3840 [3840 - 3779]
 
ALIGN64 BOOL GfxThinClient
 
ALIGN64 BOOL GfxSmallCache
 
ALIGN64 BOOL GfxProgressive
 
ALIGN64 BOOL GfxProgressiveV2
 
ALIGN64 BOOL GfxH264
 
ALIGN64 BOOL GfxAVC444
 
ALIGN64 BOOL GfxSendQoeAck
 
ALIGN64 BOOL GfxAVC444v2
 
ALIGN64 UINT32 GfxCapsFilter
 
ALIGN64 BOOL GfxPlanar
 
UINT64 padding3904 [3904 - 3850]
 
ALIGN64 UINT32 BitmapCacheV3CodecId
 
UINT64 padding3968 [3968 - 3905]
 
ALIGN64 BOOL DrawNineGridEnabled
 
ALIGN64 UINT32 DrawNineGridCacheSize
 
ALIGN64 UINT32 DrawNineGridCacheEntries
 
UINT64 padding4032 [4032 - 3971]
 
ALIGN64 BOOL DrawGdiPlusEnabled
 
ALIGN64 BOOL DrawGdiPlusCacheEnabled
 
UINT64 padding4096 [4096 - 4034]
 
UINT64 padding4160 [4160 - 4096]
 
ALIGN64 BOOL DeviceRedirection
 
ALIGN64 UINT32 DeviceCount
 
ALIGN64 UINT32 DeviceArraySize
 
ALIGN64 RDPDR_DEVICE ** DeviceArray
 
UINT64 padding4288 [4288 - 4164]
 
ALIGN64 BOOL RedirectDrives
 
ALIGN64 BOOL RedirectHomeDrive
 
ALIGN64 char * DrivesToRedirect
 
UINT64 padding4416 [4416 - 4291]
 
ALIGN64 BOOL RedirectSmartCards
 
UINT64 padding4544 [4544 - 4417]
 
ALIGN64 BOOL RedirectPrinters
 
UINT64 padding4672 [4672 - 4545]
 
ALIGN64 BOOL RedirectSerialPorts
 
ALIGN64 BOOL RedirectParallelPorts
 
ALIGN64 BOOL PreferIPv6OverIPv4
 
UINT64 padding4800 [4800 - 4675]
 
ALIGN64 BOOL RedirectClipboard
 
UINT64 padding4928 [4928 - 4801]
 
ALIGN64 UINT32 StaticChannelCount
 
ALIGN64 UINT32 StaticChannelArraySize
 
ALIGN64 ADDIN_ARGV ** StaticChannelArray
 
UINT64 padding5056 [5056 - 4931]
 
ALIGN64 UINT32 DynamicChannelCount
 
ALIGN64 UINT32 DynamicChannelArraySize
 
ALIGN64 ADDIN_ARGV ** DynamicChannelArray
 
ALIGN64 BOOL SupportDynamicChannels
 
UINT64 padding5184 [5184 - 5060]
 
ALIGN64 BOOL SupportEchoChannel
 
ALIGN64 BOOL SupportDisplayControl
 
ALIGN64 BOOL SupportGeometryTracking
 
ALIGN64 BOOL SupportSSHAgentChannel
 
ALIGN64 BOOL SupportVideoOptimized
 
ALIGN64 char * RDP2TCPArgs
 
ALIGN64 BOOL TcpKeepAlive
 
ALIGN64 UINT32 TcpKeepAliveRetries
 
ALIGN64 UINT32 TcpKeepAliveDelay
 
ALIGN64 UINT32 TcpKeepAliveInterval
 
ALIGN64 UINT32 TcpAckTimeout
 
ALIGN64 char * ActionScript
 
ALIGN64 UINT32 Floatbar
 
ALIGN64 UINT32 TcpConnectTimeout
 
UINT64 padding5312 [5312 - 5198]
 
ALIGN64 INT32 num_extensions
 
ALIGN64 struct rdp_ext_set extensions [16]
 
ALIGN64 BYTESettingsModified
 
ALIGN64 char * XSelectionAtom
 

Field Documentation

◆ AcceptedCert

ALIGN64 char* rdpSettings::AcceptedCert

◆ AcceptedCertLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::AcceptedCertLength

◆ ActionScript

ALIGN64 char* rdpSettings::ActionScript

◆ AllowCacheWaitingList

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AllowCacheWaitingList

◆ AllowDesktopComposition

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AllowDesktopComposition

◆ AllowedTlsCiphers

ALIGN64 char* rdpSettings::AllowedTlsCiphers

◆ AllowFontSmoothing

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AllowFontSmoothing

◆ AllowUnanouncedOrdersFromServer

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AllowUnanouncedOrdersFromServer

◆ AlternateShell

ALIGN64 char* rdpSettings::AlternateShell

◆ AltSecFrameMarkerSupport

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AltSecFrameMarkerSupport

◆ AssistanceFile

ALIGN64 char* rdpSettings::AssistanceFile

◆ AsyncChannels

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AsyncChannels

◆ AsyncUpdate

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AsyncUpdate

◆ AudioCapture

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AudioCapture

◆ AudioPlayback

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AudioPlayback

◆ Authentication

ALIGN64 BOOL rdpSettings::Authentication

◆ AuthenticationLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::AuthenticationLevel

◆ AuthenticationOnly

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AuthenticationOnly

◆ AuthenticationPackageList

ALIGN64 char* rdpSettings::AuthenticationPackageList

◆ AuthenticationServiceClass

ALIGN64 char* rdpSettings::AuthenticationServiceClass

◆ AutoAcceptCertificate

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AutoAcceptCertificate

◆ AutoDenyCertificate

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AutoDenyCertificate

◆ AutoLogonEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AutoLogonEnabled

◆ AutoReconnectionEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::AutoReconnectionEnabled

◆ AutoReconnectMaxRetries

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::AutoReconnectMaxRetries

◆ BitmapCacheEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::BitmapCacheEnabled

◆ BitmapCachePersistEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::BitmapCachePersistEnabled

◆ BitmapCachePersistFile

ALIGN64 char* rdpSettings::BitmapCachePersistFile

◆ BitmapCacheV2CellInfo

ALIGN64 BITMAP_CACHE_V2_CELL_INFO* rdpSettings::BitmapCacheV2CellInfo

◆ BitmapCacheV2NumCells

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::BitmapCacheV2NumCells

◆ BitmapCacheV3CodecId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::BitmapCacheV3CodecId

Caches

◆ BitmapCacheV3Enabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::BitmapCacheV3Enabled

◆ BitmapCacheVersion

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::BitmapCacheVersion

◆ BitmapCompressionDisabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::BitmapCompressionDisabled

◆ BrushSupportLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::BrushSupportLevel

◆ CapsGeneralCompressionLevel

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::CapsGeneralCompressionLevel

◆ CapsGeneralCompressionTypes

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::CapsGeneralCompressionTypes

◆ CapsProtocolVersion

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::CapsProtocolVersion

◆ CapsRemoteUnshareFlag

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::CapsRemoteUnshareFlag

◆ CapsUpdateCapabilityFlag

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::CapsUpdateCapabilityFlag

◆ CardName

ALIGN64 char* rdpSettings::CardName

◆ CertificateAcceptedFingerprints

ALIGN64 char* rdpSettings::CertificateAcceptedFingerprints

◆ CertificateCallbackPreferPEM

ALIGN64 BOOL rdpSettings::CertificateCallbackPreferPEM

◆ CertificateContent

ALIGN64 char* rdpSettings::CertificateContent

◆ CertificateFile

ALIGN64 char* rdpSettings::CertificateFile

◆ CertificateName

ALIGN64 char* rdpSettings::CertificateName

◆ CertificateUseKnownHosts

ALIGN64 BOOL rdpSettings::CertificateUseKnownHosts

◆ ChannelCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ChannelCount

◆ ChannelDefArray

ALIGN64 CHANNEL_DEF* rdpSettings::ChannelDefArray

◆ ChannelDefArraySize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ChannelDefArraySize

◆ ClientAddress

ALIGN64 char* rdpSettings::ClientAddress

◆ ClientAutoReconnectCookie

ALIGN64 ARC_CS_PRIVATE_PACKET* rdpSettings::ClientAutoReconnectCookie

◆ ClientBuild

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ClientBuild

◆ ClientDir

ALIGN64 char* rdpSettings::ClientDir

◆ ClientHostname

ALIGN64 char* rdpSettings::ClientHostname

◆ ClientProductId

ALIGN64 char* rdpSettings::ClientProductId

◆ ClientRandom

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::ClientRandom

◆ ClientRandomLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ClientRandomLength

◆ ClientSessionId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ClientSessionId

◆ ClientTimeZone

ALIGN64 TIME_ZONE_INFORMATION* rdpSettings::ClientTimeZone

◆ ClusterInfoFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ClusterInfoFlags

◆ ColorDepth

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ColorDepth

◆ ColorPointerCacheSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ColorPointerCacheSize

◆ CompDeskSupportLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::CompDeskSupportLevel

◆ CompressionEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::CompressionEnabled

◆ CompressionLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::CompressionLevel

◆ ComputerName

ALIGN64 char* rdpSettings::ComputerName

◆ ConfigPath

ALIGN64 char* rdpSettings::ConfigPath

◆ ConnectionFile

ALIGN64 char* rdpSettings::ConnectionFile

◆ ConnectionType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ConnectionType

◆ ConsoleSession

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ConsoleSession

◆ ContainerName

ALIGN64 char* rdpSettings::ContainerName

◆ CookieMaxLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::CookieMaxLength

◆ CredentialsFromStdin

ALIGN64 BOOL rdpSettings::CredentialsFromStdin

◆ CspName

ALIGN64 char* rdpSettings::CspName

◆ CurrentPath

ALIGN64 char* rdpSettings::CurrentPath

◆ DeactivateClientDecoding

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DeactivateClientDecoding

◆ Decorations

ALIGN64 BOOL rdpSettings::Decorations

◆ DesktopHeight

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopHeight

◆ DesktopOrientation

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::DesktopOrientation

◆ DesktopPhysicalHeight

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopPhysicalHeight

◆ DesktopPhysicalWidth

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopPhysicalWidth

◆ DesktopPosX

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopPosX

◆ DesktopPosY

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopPosY

◆ DesktopResize

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DesktopResize

◆ DesktopScaleFactor

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopScaleFactor

◆ DesktopWidth

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DesktopWidth

◆ DeviceArray

ALIGN64 RDPDR_DEVICE** rdpSettings::DeviceArray

◆ DeviceArraySize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DeviceArraySize

◆ DeviceCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DeviceCount

◆ DeviceRedirection

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DeviceRedirection

Device Redirection

◆ DeviceScaleFactor

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DeviceScaleFactor

◆ DisableCredentialsDelegation

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableCredentialsDelegation

◆ DisableCtrlAltDel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableCtrlAltDel

◆ DisableCursorBlinking

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableCursorBlinking

◆ DisableCursorShadow

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableCursorShadow

◆ DisableFullWindowDrag

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableFullWindowDrag

◆ DisableMenuAnims

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableMenuAnims

◆ DisableRemoteAppCapsCheck

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableRemoteAppCapsCheck

◆ DisableThemes

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableThemes

◆ DisableWallpaper

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DisableWallpaper

◆ Domain

ALIGN64 char* rdpSettings::Domain

◆ DrawAllowColorSubsampling

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DrawAllowColorSubsampling

◆ DrawAllowDynamicColorFidelity

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DrawAllowDynamicColorFidelity

◆ DrawAllowSkipAlpha

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DrawAllowSkipAlpha

◆ DrawGdiPlusCacheEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DrawGdiPlusCacheEnabled

◆ DrawGdiPlusEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DrawGdiPlusEnabled

◆ DrawNineGridCacheEntries

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DrawNineGridCacheEntries

◆ DrawNineGridCacheSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DrawNineGridCacheSize

◆ DrawNineGridEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DrawNineGridEnabled

◆ DrivesToRedirect

ALIGN64 char* rdpSettings::DrivesToRedirect

◆ DumpRemoteFx

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DumpRemoteFx

◆ DumpRemoteFxFile

ALIGN64 char* rdpSettings::DumpRemoteFxFile

◆ DynamicChannelArray

ALIGN64 ADDIN_ARGV** rdpSettings::DynamicChannelArray

◆ DynamicChannelArraySize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DynamicChannelArraySize

◆ DynamicChannelCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::DynamicChannelCount

Dynamic Virtual Channels

◆ DynamicDaylightTimeDisabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DynamicDaylightTimeDisabled

◆ DynamicDSTTimeZoneKeyName

ALIGN64 char* rdpSettings::DynamicDSTTimeZoneKeyName

◆ DynamicResolutionUpdate

ALIGN64 BOOL rdpSettings::DynamicResolutionUpdate

◆ EarlyCapabilityFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::EarlyCapabilityFlags

◆ EmbeddedWindow

ALIGN64 BOOL rdpSettings::EmbeddedWindow

◆ EnableWindowsKey

ALIGN64 BOOL rdpSettings::EnableWindowsKey

◆ EncomspVirtualChannel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::EncomspVirtualChannel

◆ EncryptionLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::EncryptionLevel

◆ EncryptionMethods

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::EncryptionMethods

◆ ExtEncryptionMethods

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ExtEncryptionMethods

◆ extensions

ALIGN64 struct rdp_ext_set rdpSettings::extensions[16]

◆ ExternalCertificateManagement

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ExternalCertificateManagement

◆ ExtSecurity

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ExtSecurity

◆ FastPathInput

ALIGN64 BOOL rdpSettings::FastPathInput

◆ FastPathOutput

ALIGN64 BOOL rdpSettings::FastPathOutput

◆ FIPSMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::FIPSMode

◆ Floatbar

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::Floatbar

◆ ForceEncryptedCsPdu

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ForceEncryptedCsPdu

◆ ForceMultimon

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ForceMultimon

◆ FragCache

ALIGN64 GLYPH_CACHE_DEFINITION* rdpSettings::FragCache

◆ FrameAcknowledge

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::FrameAcknowledge

◆ FrameMarkerCommandEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::FrameMarkerCommandEnabled

◆ Fullscreen

ALIGN64 BOOL rdpSettings::Fullscreen

◆ GatewayAcceptedCert

ALIGN64 char* rdpSettings::GatewayAcceptedCert

◆ GatewayAcceptedCertLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::GatewayAcceptedCertLength

◆ GatewayAccessToken

ALIGN64 char* rdpSettings::GatewayAccessToken

◆ GatewayBypassLocal

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayBypassLocal

◆ GatewayCredentialsSource

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::GatewayCredentialsSource

◆ GatewayDomain

ALIGN64 char* rdpSettings::GatewayDomain

◆ GatewayEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayEnabled

◆ GatewayHostname

ALIGN64 char* rdpSettings::GatewayHostname

◆ GatewayHttpExtAuthSspiNtlm

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayHttpExtAuthSspiNtlm

◆ GatewayHttpTransport

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayHttpTransport

◆ GatewayHttpUseWebsockets

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayHttpUseWebsockets

◆ GatewayPassword

ALIGN64 char* rdpSettings::GatewayPassword

◆ GatewayPort

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::GatewayPort

◆ GatewayRpcTransport

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayRpcTransport

◆ GatewayUdpTransport

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayUdpTransport

◆ GatewayUsageMethod

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::GatewayUsageMethod

Gateway

◆ GatewayUsername

ALIGN64 char* rdpSettings::GatewayUsername

◆ GatewayUseSameCredentials

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GatewayUseSameCredentials

◆ GfxAVC444

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxAVC444

◆ GfxAVC444v2

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxAVC444v2

◆ GfxCapsFilter

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::GfxCapsFilter

◆ GfxH264

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxH264

◆ GfxPlanar

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxPlanar

◆ GfxProgressive

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxProgressive

◆ GfxProgressiveV2

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxProgressiveV2

◆ GfxSendQoeAck

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxSendQoeAck

◆ GfxSmallCache

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxSmallCache

◆ GfxThinClient

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GfxThinClient

◆ GlyphCache

ALIGN64 GLYPH_CACHE_DEFINITION* rdpSettings::GlyphCache

◆ GlyphSupportLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::GlyphSupportLevel

◆ GrabKeyboard

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GrabKeyboard

◆ GrabMouse

ALIGN64 BOOL rdpSettings::GrabMouse

◆ HasExtendedMouseEvent

ALIGN64 BOOL rdpSettings::HasExtendedMouseEvent

◆ HasHorizontalWheel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::HasHorizontalWheel

◆ HasMonitorAttributes

ALIGN64 BOOL rdpSettings::HasMonitorAttributes

◆ HiDefRemoteApp

ALIGN64 BOOL rdpSettings::HiDefRemoteApp

◆ HomePath

ALIGN64 char* rdpSettings::HomePath

◆ IgnoreCertificate

ALIGN64 BOOL rdpSettings::IgnoreCertificate

◆ ImeFileName

ALIGN64 char* rdpSettings::ImeFileName

◆ instance

ALIGN64 void* rdpSettings::instance

WARNING: this data structure is carefully padded for ABI stability! Keeping this area clean is particularly challenging, so unless you are a trusted developer you should NOT take the liberty of adding your own options straight into the ABI stable zone. Instead, append them to the very end of this data structure, in the zone marked as ABI unstable.

◆ IPv6Enabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::IPv6Enabled

◆ JpegCodec

ALIGN64 BOOL rdpSettings::JpegCodec

◆ JpegCodecId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::JpegCodecId

◆ JpegQuality

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::JpegQuality

◆ KerberosArmor

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosArmor

◆ KerberosCache

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosCache

◆ KerberosKdcUrl

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosKdcUrl

◆ KerberosKeytab

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosKeytab

◆ KerberosLifeTime

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosLifeTime

◆ KerberosRdgIsProxy

ALIGN64 BOOL rdpSettings::KerberosRdgIsProxy

◆ KerberosRealm

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosRealm

◆ KerberosRenewableLifeTime

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosRenewableLifeTime

◆ KerberosStartTime

ALIGN64 char* rdpSettings::KerberosStartTime

◆ KeyboardCodePage

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeyboardCodePage

◆ KeyboardFunctionKey

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeyboardFunctionKey

◆ KeyboardHook

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeyboardHook

◆ KeyboardLayout

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeyboardLayout

◆ KeyboardRemappingList

ALIGN64 char* rdpSettings::KeyboardRemappingList

◆ KeyboardSubType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeyboardSubType

◆ KeyboardType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeyboardType

◆ KeySpec

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::KeySpec

◆ LargePointerFlag

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::LargePointerFlag

◆ ListMonitors

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ListMonitors

◆ LoadBalanceInfo

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::LoadBalanceInfo

◆ LoadBalanceInfoLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::LoadBalanceInfoLength

◆ LocalConnection

ALIGN64 BOOL rdpSettings::LocalConnection

◆ LogonErrors

ALIGN64 BOOL rdpSettings::LogonErrors

◆ LogonNotify

ALIGN64 BOOL rdpSettings::LogonNotify

◆ LongCredentialsSupported

ALIGN64 BOOL rdpSettings::LongCredentialsSupported

◆ LyncRdpMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::LyncRdpMode

◆ MaximizeShell

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MaximizeShell

◆ MaxTimeInCheckLoop

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MaxTimeInCheckLoop

◆ MonitorAttributeFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MonitorAttributeFlags

◆ MonitorCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MonitorCount

◆ MonitorDefArray

ALIGN64 rdpMonitor* rdpSettings::MonitorDefArray

◆ MonitorDefArraySize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MonitorDefArraySize

◆ MonitorFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MonitorFlags

◆ MonitorIds

ALIGN64 UINT32* rdpSettings::MonitorIds

◆ MonitorLocalShiftX

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MonitorLocalShiftX

◆ MonitorLocalShiftY

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MonitorLocalShiftY

◆ MouseAttached

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MouseAttached

◆ MouseHasWheel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MouseHasWheel

◆ MouseMotion

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MouseMotion

◆ MouseUseRelativeMove

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MouseUseRelativeMove

◆ MstscCookieMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MstscCookieMode

◆ MultifragMaxRequestSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MultifragMaxRequestSize

◆ MultiTouchGestures

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MultiTouchGestures

◆ MultiTouchInput

ALIGN64 BOOL rdpSettings::MultiTouchInput

◆ MultitransportFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::MultitransportFlags

◆ NegotiateSecurityLayer

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NegotiateSecurityLayer

◆ NegotiationFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::NegotiationFlags

◆ NetworkAutoDetect

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NetworkAutoDetect

◆ NlaSecurity

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NlaSecurity

◆ NoBitmapCompressionHeader

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NoBitmapCompressionHeader

◆ NSCodec

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NSCodec

◆ NSCodecAllowDynamicColorFidelity

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NSCodecAllowDynamicColorFidelity

◆ NSCodecAllowSubsampling

ALIGN64 BOOL rdpSettings::NSCodecAllowSubsampling

◆ NSCodecColorLossLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::NSCodecColorLossLevel

◆ NSCodecId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::NSCodecId

◆ NtlmSamFile

ALIGN64 char* rdpSettings::NtlmSamFile

◆ num_extensions

ALIGN64 INT32 rdpSettings::num_extensions

WARNING: End of ABI stable zone!

The zone below this point is ABI unstable, and is therefore potentially subject to ABI breakage.

◆ NumMonitorIds

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::NumMonitorIds

◆ OffscreenCacheEntries

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::OffscreenCacheEntries

◆ OffscreenCacheSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::OffscreenCacheSize

◆ OffscreenSupportLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::OffscreenSupportLevel

◆ OldLicenseBehaviour

ALIGN64 BOOL rdpSettings::OldLicenseBehaviour

◆ OrderSupport

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::OrderSupport

◆ OrderSupportFlags

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::OrderSupportFlags

◆ OrderSupportFlagsEx

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::OrderSupportFlagsEx

◆ OsMajorType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::OsMajorType

◆ OsMinorType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::OsMinorType

◆ padding001

UINT64 rdpSettings::padding001[16 - 1]

◆ padding0064

UINT64 rdpSettings::padding0064[64 - 30]

◆ padding0128

UINT64 rdpSettings::padding0128[128 - 65]

◆ padding0192

UINT64 rdpSettings::padding0192[192 - 150]

◆ padding0256

UINT64 rdpSettings::padding0256[256 - 208]

◆ padding0320

UINT64 rdpSettings::padding0320[320 - 259]

◆ padding0384

UINT64 rdpSettings::padding0384[384 - 323]

◆ padding0448

UINT64 rdpSettings::padding0448[448 - 400]

◆ padding0512

UINT64 rdpSettings::padding0512[512 - 448]

◆ padding0576

UINT64 rdpSettings::padding0576[576 - 514]

◆ padding0640

UINT64 rdpSettings::padding0640[640 - 576]

◆ padding0704

UINT64 rdpSettings::padding0704[704 - 642]

◆ padding0768

UINT64 rdpSettings::padding0768[768 - 722]

◆ padding0832

UINT64 rdpSettings::padding0832[832 - 772]

◆ padding0896

UINT64 rdpSettings::padding0896[896 - 837]

◆ padding0960

UINT64 rdpSettings::padding0960[960 - 899]

◆ padding1024

UINT64 rdpSettings::padding1024[1024 - 969]

◆ padding1088

UINT64 rdpSettings::padding1088[1088 - 1033]

◆ padding1152

UINT64 rdpSettings::padding1152[1152 - 1111]

◆ padding1216

UINT64 rdpSettings::padding1216[1216 - 1157]

◆ padding1280

UINT64 rdpSettings::padding1280[1280 - 1234]

◆ padding1284

UINT64 rdpSettings::padding1284[1285 - 1284]

◆ padding1287

UINT64 rdpSettings::padding1287[1288 - 1287]

◆ padding1344

UINT64 rdpSettings::padding1344[1344 - 1296]

◆ padding1408

UINT64 rdpSettings::padding1408[1408 - 1353]

◆ padding1412

UINT64 rdpSettings::padding1412[1413 - 1412]

◆ padding1418

UINT64 rdpSettings::padding1418[1419 - 1418]

◆ padding1472

UINT64 rdpSettings::padding1472[1472 - 1424]

◆ padding1536

UINT64 rdpSettings::padding1536[1536 - 1472]

◆ padding1544

UINT64 rdpSettings::padding1544[1545 - 1544]

◆ padding1548

UINT64 rdpSettings::padding1548[1548 - 1547]

◆ padding1601

UINT64 rdpSettings::padding1601[1601 - 1560]

◆ padding1664

UINT64 rdpSettings::padding1664[1664 - 1608]

◆ padding1728

UINT64 rdpSettings::padding1728[1728 - 1665]

◆ padding1792

UINT64 rdpSettings::padding1792[1792 - 1730]

◆ padding1856

UINT64 rdpSettings::padding1856[1856 - 1795]

◆ padding1920

UINT64 rdpSettings::padding1920[1920 - 1864]

◆ padding1984

UINT64 rdpSettings::padding1984[1984 - 1920]

◆ padding2015

UINT64 rdpSettings::padding2015[2015 - 2002]

◆ padding2112

UINT64 rdpSettings::padding2112[2112 - 2020]

◆ padding2176

UINT64 rdpSettings::padding2176[2176 - 2129]

◆ padding2240

UINT64 rdpSettings::padding2240[2240 - 2176]

◆ padding2304

UINT64 rdpSettings::padding2304[2304 - 2244]

◆ padding2368

UINT64 rdpSettings::padding2368[2368 - 2318]

◆ padding2432

UINT64 rdpSettings::padding2432[2432 - 2372]

◆ padding2497

UINT64 rdpSettings::padding2497[2497 - 2440]

◆ padding2560

UINT64 rdpSettings::padding2560[2560 - 2504]

◆ padding2624

UINT64 rdpSettings::padding2624[2622 - 2562]

◆ padding2688

UINT64 rdpSettings::padding2688[2688 - 2637]

◆ padding2752

UINT64 rdpSettings::padding2752[2752 - 2689]

◆ padding2816

UINT64 rdpSettings::padding2816[2816 - 2755]

◆ padding2880

UINT64 rdpSettings::padding2880[2880 - 2819]

◆ padding2944

UINT64 rdpSettings::padding2944[2944 - 2882]

◆ padding3008

UINT64 rdpSettings::padding3008[3008 - 2945]

◆ padding3072

UINT64 rdpSettings::padding3072[3072 - 3008]

◆ padding3136

UINT64 rdpSettings::padding3136[3136 - 3072]

Optional Capabilities

◆ padding3200

UINT64 rdpSettings::padding3200[3200 - 3136]

◆ padding3264

UINT64 rdpSettings::padding3264[3264 - 3200]

◆ padding3328

UINT64 rdpSettings::padding3328[3328 - 3264]

◆ padding3392

UINT64 rdpSettings::padding3392[3392 - 3329]

◆ padding3456

UINT64 rdpSettings::padding3456[3456 - 3393]

◆ padding3520

UINT64 rdpSettings::padding3520[3520 - 3457]

◆ padding3584

UINT64 rdpSettings::padding3584[3584 - 3523]

◆ padding3648

UINT64 rdpSettings::padding3648[3648 - 3584]

◆ padding3712

UINT64 rdpSettings::padding3712[3712 - 3654]

◆ padding3776

UINT64 rdpSettings::padding3776[3776 - 3718]

◆ padding3840

UINT64 rdpSettings::padding3840[3840 - 3779]

◆ padding3904

UINT64 rdpSettings::padding3904[3904 - 3850]

◆ padding3968

UINT64 rdpSettings::padding3968[3968 - 3905]

◆ padding4032

UINT64 rdpSettings::padding4032[4032 - 3971]

◆ padding4096

UINT64 rdpSettings::padding4096[4096 - 4034]

◆ padding4160

UINT64 rdpSettings::padding4160[4160 - 4096]

◆ padding4288

UINT64 rdpSettings::padding4288[4288 - 4164]

◆ padding4416

UINT64 rdpSettings::padding4416[4416 - 4291]

◆ padding4544

UINT64 rdpSettings::padding4544[4544 - 4417]

◆ padding4672

UINT64 rdpSettings::padding4672[4672 - 4545]

◆ padding4800

UINT64 rdpSettings::padding4800[4800 - 4675]

◆ padding4928

UINT64 rdpSettings::padding4928[4928 - 4801]

◆ padding5056

UINT64 rdpSettings::padding5056[5056 - 4931]

◆ padding5184

UINT64 rdpSettings::padding5184[5184 - 5060]

◆ padding5312

UINT64 rdpSettings::padding5312[5312 - 5198]

◆ ParentWindowId

ALIGN64 UINT64 rdpSettings::ParentWindowId

◆ Password

ALIGN64 char* rdpSettings::Password

◆ Password51

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::Password51

Security

◆ Password51Length

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::Password51Length

◆ PasswordHash

ALIGN64 char* rdpSettings::PasswordHash

◆ PasswordIsSmartcardPin

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PasswordIsSmartcardPin

◆ PduSource

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::PduSource

◆ PercentScreen

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::PercentScreen

◆ PercentScreenUseHeight

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PercentScreenUseHeight

◆ PercentScreenUseWidth

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PercentScreenUseWidth

◆ PerformanceFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::PerformanceFlags

◆ Pkcs11Module

ALIGN64 char* rdpSettings::Pkcs11Module

◆ PkinitAnchors

ALIGN64 char* rdpSettings::PkinitAnchors

◆ PlayRemoteFx

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PlayRemoteFx

◆ PlayRemoteFxFile

ALIGN64 char* rdpSettings::PlayRemoteFxFile

◆ PointerCacheSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::PointerCacheSize

◆ PreconnectionBlob

ALIGN64 char* rdpSettings::PreconnectionBlob

◆ PreconnectionId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::PreconnectionId

◆ PreferIPv6OverIPv4

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PreferIPv6OverIPv4

◆ PrintReconnectCookie

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PrintReconnectCookie

◆ PrivateKeyContent

ALIGN64 char* rdpSettings::PrivateKeyContent

◆ PrivateKeyFile

ALIGN64 char* rdpSettings::PrivateKeyFile

◆ PromptForCredentials

ALIGN64 BOOL rdpSettings::PromptForCredentials

◆ ProxyHostname

ALIGN64 char* rdpSettings::ProxyHostname

◆ ProxyPassword

ALIGN64 char* rdpSettings::ProxyPassword

◆ ProxyPort

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::ProxyPort

◆ ProxyType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ProxyType

◆ ProxyUsername

ALIGN64 char* rdpSettings::ProxyUsername

◆ RDP2TCPArgs

ALIGN64 char* rdpSettings::RDP2TCPArgs

◆ RdpSecurity

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RdpSecurity

◆ RdpServerCertificate

ALIGN64 rdpCertificate* rdpSettings::RdpServerCertificate

◆ RdpServerRsaKey

ALIGN64 rdpRsaKey* rdpSettings::RdpServerRsaKey

◆ RdpVersion

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RdpVersion

GCC User Data Blocks

◆ ReaderName

ALIGN64 char* rdpSettings::ReaderName

◆ ReceivedCapabilities

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::ReceivedCapabilities

Mandatory Capabilities

◆ ReceivedCapabilitiesSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ReceivedCapabilitiesSize

◆ ReceivedCapabilityData

ALIGN64 BYTE** rdpSettings::ReceivedCapabilityData

◆ ReceivedCapabilityDataSizes

ALIGN64 UINT32* rdpSettings::ReceivedCapabilityDataSizes

◆ RedirectClipboard

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectClipboard

Other Redirection

◆ RedirectDrives

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectDrives

◆ RedirectedSessionId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RedirectedSessionId

◆ RedirectHomeDrive

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectHomeDrive

◆ RedirectionAcceptedCert

ALIGN64 char* rdpSettings::RedirectionAcceptedCert

◆ RedirectionAcceptedCertLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RedirectionAcceptedCertLength

◆ RedirectionDomain

ALIGN64 char* rdpSettings::RedirectionDomain

◆ RedirectionFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RedirectionFlags

◆ RedirectionPassword

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::RedirectionPassword

◆ RedirectionPasswordLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RedirectionPasswordLength

◆ RedirectionPreferType

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RedirectionPreferType

◆ RedirectionTargetFQDN

ALIGN64 char* rdpSettings::RedirectionTargetFQDN

◆ RedirectionTargetNetBiosName

ALIGN64 char* rdpSettings::RedirectionTargetNetBiosName

◆ RedirectionTsvUrl

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::RedirectionTsvUrl

◆ RedirectionTsvUrlLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RedirectionTsvUrlLength

◆ RedirectionUsername

ALIGN64 char* rdpSettings::RedirectionUsername

◆ RedirectParallelPorts

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectParallelPorts

◆ RedirectPrinters

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectPrinters

◆ RedirectSerialPorts

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectSerialPorts

◆ RedirectSmartCards

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RedirectSmartCards

◆ RefreshRect

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RefreshRect

◆ RemdeskVirtualChannel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemdeskVirtualChannel

◆ RemoteAppLanguageBarSupported

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteAppLanguageBarSupported

◆ RemoteApplicationCmdLine

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationCmdLine

◆ RemoteApplicationExpandCmdLine

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteApplicationExpandCmdLine

◆ RemoteApplicationExpandWorkingDir

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteApplicationExpandWorkingDir

◆ RemoteApplicationFile

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationFile

◆ RemoteApplicationGuid

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationGuid

◆ RemoteApplicationIcon

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationIcon

◆ RemoteApplicationMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteApplicationMode

RemoteApp

◆ RemoteApplicationName

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationName

◆ RemoteApplicationProgram

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationProgram

◆ RemoteApplicationSupportLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteApplicationSupportLevel

◆ RemoteApplicationSupportMask

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteApplicationSupportMask

◆ RemoteApplicationWorkingDir

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteApplicationWorkingDir

◆ RemoteAppNumIconCacheEntries

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteAppNumIconCacheEntries

◆ RemoteAppNumIconCaches

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteAppNumIconCaches

◆ RemoteAssistanceMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteAssistanceMode

◆ RemoteAssistancePassStub

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteAssistancePassStub

◆ RemoteAssistancePassword

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteAssistancePassword

◆ RemoteAssistanceRCTicket

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteAssistanceRCTicket

◆ RemoteAssistanceRequestControl

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteAssistanceRequestControl

◆ RemoteAssistanceSessionId

ALIGN64 char* rdpSettings::RemoteAssistanceSessionId

◆ RemoteConsoleAudio

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteConsoleAudio

◆ RemoteFxCaptureFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteFxCaptureFlags

◆ RemoteFxCodec

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteFxCodec

◆ RemoteFxCodecId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteFxCodecId

◆ RemoteFxCodecMode

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteFxCodecMode

◆ RemoteFxImageCodec

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteFxImageCodec

◆ RemoteFxOnly

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RemoteFxOnly

◆ RemoteWndSupportLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RemoteWndSupportLevel

◆ RequestedProtocols

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::RequestedProtocols

◆ RestrictedAdminModeRequired

ALIGN64 BOOL rdpSettings::RestrictedAdminModeRequired

◆ SaltedChecksum

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SaltedChecksum

◆ SelectedProtocol

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::SelectedProtocol

◆ SendPreconnectionPdu

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SendPreconnectionPdu

◆ ServerAutoReconnectCookie

ALIGN64 ARC_SC_PRIVATE_PACKET* rdpSettings::ServerAutoReconnectCookie

◆ ServerCertificate

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::ServerCertificate

◆ ServerCertificateLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ServerCertificateLength

◆ ServerHostname

ALIGN64 char* rdpSettings::ServerHostname

◆ ServerLicenseCompanyName

ALIGN64 char* rdpSettings::ServerLicenseCompanyName

◆ ServerLicenseProductIssuers

ALIGN64 char** rdpSettings::ServerLicenseProductIssuers

◆ ServerLicenseProductIssuersCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ServerLicenseProductIssuersCount

◆ ServerLicenseProductName

ALIGN64 char* rdpSettings::ServerLicenseProductName

◆ ServerLicenseProductVersion

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ServerLicenseProductVersion

◆ ServerLicenseRequired

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ServerLicenseRequired

◆ ServerMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ServerMode

◆ ServerPort

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ServerPort

◆ ServerRandom

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::ServerRandom

◆ ServerRandomLength

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ServerRandomLength

◆ SettingsModified

ALIGN64 BYTE* rdpSettings::SettingsModified

◆ ShareId

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ShareId

◆ ShellWorkingDirectory

ALIGN64 char* rdpSettings::ShellWorkingDirectory

◆ SmartcardCertificate

ALIGN64 char* rdpSettings::SmartcardCertificate

◆ SmartcardEmulation

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SmartcardEmulation

◆ SmartcardLogon

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SmartcardLogon

◆ SmartcardPrivateKey

ALIGN64 char* rdpSettings::SmartcardPrivateKey

◆ SmartSizing

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SmartSizing

◆ SmartSizingHeight

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::SmartSizingHeight

◆ SmartSizingWidth

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::SmartSizingWidth

◆ SoftwareGdi

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SoftwareGdi

◆ SoundBeepsEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SoundBeepsEnabled

◆ SpanMonitors

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SpanMonitors

◆ SspiModule

ALIGN64 char* rdpSettings::SspiModule

◆ StaticChannelArray

ALIGN64 ADDIN_ARGV** rdpSettings::StaticChannelArray

◆ StaticChannelArraySize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::StaticChannelArraySize

◆ StaticChannelCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::StaticChannelCount

Static Virtual Channels

◆ SupportAsymetricKeys

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportAsymetricKeys

◆ SupportDisplayControl

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportDisplayControl

◆ SupportDynamicChannels

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportDynamicChannels

◆ SupportDynamicTimeZone

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportDynamicTimeZone

◆ SupportEchoChannel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportEchoChannel

◆ SupportErrorInfoPdu

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportErrorInfoPdu

◆ SupportGeometryTracking

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportGeometryTracking

◆ SupportGraphicsPipeline

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportGraphicsPipeline

◆ SupportHeartbeatPdu

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportHeartbeatPdu

◆ SupportMonitorLayoutPdu

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportMonitorLayoutPdu

◆ SupportMultitransport

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportMultitransport

◆ SupportSSHAgentChannel

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportSSHAgentChannel

◆ SupportStatusInfoPdu

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportStatusInfoPdu

◆ SupportVideoOptimized

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SupportVideoOptimized

◆ SuppressOutput

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SuppressOutput

◆ SurfaceCommandsEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SurfaceCommandsEnabled

◆ SurfaceFrameMarkerEnabled

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SurfaceFrameMarkerEnabled

◆ SuspendInput

ALIGN64 BOOL rdpSettings::SuspendInput

SuspendInput disables processing of keyboard/mouse/multitouch input. If used by an implementation ensure proper state resync after reenabling input

◆ TargetNetAddress

ALIGN64 char* rdpSettings::TargetNetAddress

◆ TargetNetAddressCount

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TargetNetAddressCount

◆ TargetNetAddresses

ALIGN64 char** rdpSettings::TargetNetAddresses

◆ TargetNetPorts

ALIGN64 UINT32* rdpSettings::TargetNetPorts

◆ TcpAckTimeout

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TcpAckTimeout

◆ TcpConnectTimeout

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TcpConnectTimeout

◆ TcpKeepAlive

ALIGN64 BOOL rdpSettings::TcpKeepAlive

◆ TcpKeepAliveDelay

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TcpKeepAliveDelay

◆ TcpKeepAliveInterval

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TcpKeepAliveInterval

◆ TcpKeepAliveRetries

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TcpKeepAliveRetries

◆ TerminalDescriptor

ALIGN64 char* rdpSettings::TerminalDescriptor

◆ TextANSICodePage

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::TextANSICodePage

◆ ThreadingFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::ThreadingFlags

◆ TLSMaxVersion

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::TLSMaxVersion

◆ TLSMinVersion

ALIGN64 UINT16 rdpSettings::TLSMinVersion

◆ TlsSecLevel

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::TlsSecLevel

◆ TlsSecretsFile

ALIGN64 char* rdpSettings::TlsSecretsFile

◆ TlsSecurity

ALIGN64 BOOL rdpSettings::TlsSecurity

X.224 Connection Request/Confirm

◆ ToggleFullscreen

ALIGN64 BOOL rdpSettings::ToggleFullscreen

◆ TransportDump

ALIGN64 BOOL rdpSettings::TransportDump

◆ TransportDumpFile

ALIGN64 char* rdpSettings::TransportDumpFile

◆ TransportDumpReplay

ALIGN64 BOOL rdpSettings::TransportDumpReplay

◆ UnicodeInput

ALIGN64 BOOL rdpSettings::UnicodeInput

◆ UnmapButtons

ALIGN64 BOOL rdpSettings::UnmapButtons

◆ UseMultimon

ALIGN64 BOOL rdpSettings::UseMultimon

◆ UseRdpSecurityLayer

ALIGN64 BOOL rdpSettings::UseRdpSecurityLayer

◆ Username

ALIGN64 char* rdpSettings::Username

◆ UserSpecifiedServerName

ALIGN64 char* rdpSettings::UserSpecifiedServerName

◆ UsingSavedCredentials

ALIGN64 BOOL rdpSettings::UsingSavedCredentials

◆ VideoDisable

ALIGN64 BOOL rdpSettings::VideoDisable

◆ VirtualChannelChunkSize

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::VirtualChannelChunkSize

◆ VirtualChannelCompressionFlags

ALIGN64 UINT32 rdpSettings::VirtualChannelCompressionFlags

◆ VmConnectMode

ALIGN64 BOOL rdpSettings::VmConnectMode

◆ WaitForOutputBufferFlush

ALIGN64 BOOL rdpSettings::WaitForOutputBufferFlush

◆ WindowTitle

ALIGN64 char* rdpSettings::WindowTitle

◆ WmClass

ALIGN64 char* rdpSettings::WmClass

◆ Workarea

ALIGN64 BOOL rdpSettings::Workarea

User Interface

◆ XPan

ALIGN64 INT32 rdpSettings::XPan

◆ XSelectionAtom

ALIGN64 char* rdpSettings::XSelectionAtom

◆ YPan

ALIGN64 INT32 rdpSettings::YPan

The documentation for this struct was generated from the following file: